Pöytäkirja

Pöytäkirja

ERKKILÄN SUVUN SUKUKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 21.07.2012

Paikka: Härmänkylän Nuorisoseuran Onnelan kesäteatteri

Osallistujat: 247 Erkkilän suvun sukujuhlaan ja sukukokoukseen osallistujaa

1 § Sukutoimikunnan puheenjohtaja Pentti Erkkilä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi 12. sukukokoukseen. Pentti Erkkilä ilmoitti jäävänsä pois sukutoimikunnan johdosta ja kiitti hyvästä yhteistyöstä. Varapuheenjohtaja Sirkka Haapala ojensi Timo Suvannon latoaiheisen taulun kiitoksena pitkäaikaisesta puheenjohtajan työstä.

2 § Valittiin kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. Valittiin yksimielisesti Hannu Niemi puheenjohtajaksi, Antti Mantere sihteeriksi ja Terhi Malmi ja Seppo Suvanto pöytäkirjan tarkastajiksi.

3 § Todettiin kokouksen laillisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitukset olivat Lapuan Sanomissa 28.06.2012, Ilkassa 01.07.2012, Komiat-lehdessä 04.07.2012, Pohjalaisessa 08.07.2012 ja Ykkösissä 12.07.2012. Lisäksi suvun kotisivulla on ollut kutsu.

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyssä muodossa (liite 1).

5 § Rahastonhoitaja Mantere esitteli tilit pääkohdittain 01.07.2007 – 30.06.2012 väliseltä ajalta (liite 2) ja puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

6 § Tilit hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Mantere esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

7 § Todettiin sukutoimikunnan esityksenä, ettei jäsenmaksua eikä liittymismaksua peritä seuraavana viisivuotiskautena. Esitys hyväksyttiin.

8 § Päätettiin sukutoimikuntaan valittavien jäsenten lukumääräksi nykyinen 12 henkilöä puheenjohtajat mukaan lukien.

9 § Valittiin sukutoimikunnan puheenjohtajaksi Antti Mantere, varapuheenjohtajaksi Sirkka Haapala ja muiksi jäseniksi Heikki Alakarhu, Timo Erkkilä, Leena Finnilä, Matti Nieminen, Vesa Paloniemi, Jorma Perälä, Leena Rantala, Raija Syväoja ja Seppo Suvanto. Edellä olevista Alakarhu, Paloniemi ja Perälä uusina. Sukutoimikunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan tai kutsuu sukutoimikunnan ulkopuolelta.

10 § Valittiin kaksi toiminnan tarkastajaa, Maire Ulvinen ja Pirkko Savolainen. He ovat tarvittaessa toistensa varahenkilöitä.

11 § Käsiteltiin sukuseuran sääntöehdotus, joka hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite 3). Sukuseuran sukutoimikunta valtuutettiin hoitamaan sukuseuran yhdistysrekisteröinnin ja tekemään tarvittaessa rekisteröinnin vaatimat muutokset sääntöihin.

12 § Muiden asioiden kohdalla sukutoimikunta esitti kokoukselle Pentti Erkkilän kutsumista kunniapuheenjohtajaksi. Kokous kutsui Erkkilän kunniapuheenjohtajaksi.

13 § Puheenjohtaja Hannu Niemi päätti kokouksen ja kiitti osallistujia.

Palaute sivuista: Timo Erkkilä: etunimi.sukunimi at netikka.fi | Sivujen toteutus: Nico Hellsten