Erkkilänkylä

Erkkilän kylän historiaa ja nykypäivää

Suvun kantaisä Jaakko Juhonpoika Erkkilä (s1617)on asustellut Helgansa kanssa (s 1625) Lapuanjoki varressa Lapuan Haapakoskella noin 3 km nykyisestä Seinäjöki - Uusikaarlepyy -tiestä Kuortaneelle päin joen etelä puolella. He isännöivät silloiselta kirkkoherra Gronoviukselta ostamaansa tilaa Lapuan Historian mukaan 1645-1675. Sitten seurasikin Erkkilän historiassa ajanjakso, jolloin isännyys vaihtui hyvinkin tiuhaan, kunnes tuli pysyvämpi ajanjakso. Tähän vajaaseen 50 vuoteen mahtuu 7 isäntää, kuitenkin kaikki Erkkilöitä joko miehen tai vaimon puolelta. Matti Yrjönpoika isännöi Reettansa (Marketta) kanssa taloa vuosina 1722-1770. Aivan ilmeisesti heidän jälkeensä Erkkilä jaettiin kolmeksi, sillä seuraavassa polvessa isäntäparina oli Matti Martinpoika Yli-Erkkilä ja vaimonsa Liisa Kustaantytär, Yli-Erkkilän isäntäketjussa. Tässä jaossa syntyi Ala-Erkkilä, Mäki-Erkkilä ja Yli-Erkkilä. Näiden kolmen Erkkilän puumerkit ovat Haapakosken Oltermannin sauvassa vuodelta 1815, mikä selittää jaon ennen vuotta 1815. Puumerkkien mukaan Ala-Erkkilä jäi kantataloksi ja jäi myöskin entiselle paikalleen ja säilytti kantatalon aseman. Mäki-Erkkilä rakennettiin joelta katsottuna mäelle samalle kohtaa jokeen nähden. Mäki-Erkkilä seisoo tällä paikalla ylväänä edelleen, tosin päärakennus on kertaalleen tehty uudelleen ja nykyinen päärakennus on 1800-luvun puolesta välistä, alkujaan se oli yksi kerroksinen.

makierkkila

Mäki-Erkkilä

Mainittakoon, että logonamme käyttämä puumerkki on Mäki-Erkkilän puumerkki tältä ajalta. Yli-Erkkilä rakennettiin joen virtaaman mukaan yläjuoksulle päin joen rantaan, josta nimitys Yli-Erkkilä on peräisin, vaikkakin Ala-Erkkilän ja Yli-Erkkilän väliä oli vain muutama kymmenen metriä. Ala-Erkkilä sijaitsi tällä paikalla 1970 luvulle asti. Ala-Erkkilät muuttivat lähemmäksi maantietä 1940 taloon, joka oli alkujaan tullut tilakauppojen mukana ja jota oli korjattu ja rakennettu, kun Ala-Erkkilässä oli kaksi veljestä perheineen. Nyt sodan aikana tämä talo oli vähempi kunnostusta vaativa ja lähempänä maantietä ja molemmat talot olivat samalla perheellä, niin Ala-Erkkilä siirtyi nykyiselle paikalleen reilun puolen kilometriä Kuortaneelle päin. Tuolloin 1970- luvun alussa vanha Ala-Erkkilä purettiin pääosin, nykyisin tällä paikalla sijaitsee kunniapuheenjohtajamme kesäasunto. Yli-Erkkilän rakennukset ovat vielä paikallaan. Mäki-Erkkilästä on erotettu Uusi-Erkkilä vuoden 1880 tienoilla. Uusi-Erkkilä oli rakennettu Mäki-Erkkilän viereiselle nyppylälle, paikkaan jossa on nykyisin Juha Mäen perheen talo. Uusi Erkkilä on alkujaan lohkottu Yli-Erkkilästä, mutta perillisten puutteessa se oli myyty Mäki-Erkkilään. Silloinen päärakennus siirtyi myöhemmässä jaossa Amanda Mantereen (os. Erkkilä) omistukseen ja siirrettiin aikaisemmin rakennetun riihirakennuksen viereen 1920-luvun lopulla ja korjattiin asuinkäyttöön pitkän tyhjillään olon jälkeen v.1950. Talo on paikallaan ja siellä pidettiin sukumme kymmenennet sukujuhlat v.2002.

alaerkkila-2

Nykyinen Ala-Erkkilä (ilmakuvassa Ali-Ampiala)

alaerkkila

ja vanha Ala-Erkkilä

ylierkkila

Yli-Erkkilä

Uusi-Erkkilä nykyisellä paikalla ( Mantere)

Yli-Erkkilä jaettiin v.1910 ja siitä lohkottiin Latva-Erkkilä. Latva-Erkkilä rakennettiin uuteen paikkaan samalle kohtaa jokeen nähden, mutta maantien latvan puolelle, niin kuin nimestä voi päätellä. Latva-Erkkilä on paikallaan ja siellä sijaitsee nykyään Savipaja Lintukoto. Uudempina taloina Erkkilän kylässä on Matti ja Kaarina Erkkilän talo Ala-Erkkilän mailla ja Seppo ja Erja Mantereen talo Uusi-Erkkilän mailla, molemmat talot on rakennettu 1980-luvun lopulla ja ovat maantien varressa parinsadan metrin päässä toisistaan. Erkkilän kylä on vahvistunut edelleen, jokirantaan on valmistunut Jarmo ja Merita Katteluksen talo Mäki-Erkkilän maille vuonna 2010. Erkkilän kylä on edelleen täydentymässä uusilla asukkailla, kun Suvi (os. Erkkilä) ja Jarmo Rahnasto pääsevät muuttamaan perheineen rakenteilla olevaan taloonsa Mäki-Erkkilän tien varteen, Mäki-Erkkilästä parisataa metriä eteenpäin.

Nämä edellä kerrotut talot samassa ryhmässä ovat kaikki erkkiläisiä ja Erkkilän sukua, paitsi Mäen talon asukkaat ovat muuta sukua ja nykyinen Ala-Erkkilä on Fossinmäen toisella puolella. Mäki-Erkkilässä on pidetty ensimmäiset Erkkilän suvun sukujuhlat v. 1937. Varmasti suvun kantatilan yhdistäminen Mäki-Erkkilään johtuu osaksi tästä ja onhan Mäki-Erkkilä kaikkien nähtävissä jo kaukaa ja sopii komeana talonpoikaistalona sukumme esikuvaksi, vaikka se onkin 100 vuotta Jaakko Juhonpoikaa uudemmalta ajalta.

uusierkkila

Uusi-Erkkilä nykyisellä paikalla ( Mantere, ilmakuvassa Alanen)

latvaerkkila

Latva-Erkkilä (Savipaja Lintukoto)

Erkkilän kylän uudempia taloja

mjakerkkila

Matti ja Kaarina Erkkilä

sjaemantere

Seppo ja Erja Mantere

jjakkattelus

Jarmo ja Merita Kattelus

oltermannin

Kuva oltermannin sauvasta, jossa Erkkilän puumerkit

Katsauksen keräsi Antti Mantere, lähteinä Lapuan Historia I; Erkkilän Sukukirja ja Maatalouskeskusten liiton sukutilataulu Latva-Erkkilästä. Valokuvat Timo Erkkilä, Antti Mantere, Heikki Alakarhu ja Teija Saari.

Ilmakuva Erkkilän kylästä:

Ilmakuva Erkkilän kylästä:

 

Palaute sivuista: Timo Erkkilä: etunimi.sukunimi at netikka.fi | Sivujen toteutus: Nico Hellsten